Home Top Ad

InfoRakyatKini

Warganegara Segera Agenda Dap?

Pemohon sangat ramai, luluskan dengan cepat dan gunakan budi bicara!

WARGANEGARA SEGERA AGENDA DAP?


.
ASAKAN DAP DI PARLIMEN DALAM ISU-ISU KEWARGANEGARAAN: PEMOHON SANGAT RAMAI, LULUSKAN DENGAN CEPAT DAN GUNAKAN BUDI BICARA!

Meneliti semua perbahasan dalam Dewan Rakyat berhubung dengan masalah kewarganegaraan sejak Dewan Rakyat pertama kali bersidang selepas PRU 14, iaitu pada 16 Julai 2018, hingga ke sidang terakhirnya, iaitu 18 Julai 2019, dapatlah disahkan bahawa Ahli-Ahli Parlimen DAP adalah juara dalam memperjuangkan isu-isu kewarganegaraan.

Umumnya terdapat tiga tema utama yang diperkatakan oleh Ahli-Ahli Parlimen DAP ini, iaitu bahawa mereka yang memohon kewarganegaraan adalah sangat ramai, bahawa permohonan kewarganegaraan perlu diluluskan dalam masa yang cepat dan bahawa kerajaan hendaklah menggunakan budi bicara bagi meluluskan permohonan kewarganegaraan.

Mari kita lihat contoh-contoh kenyataan Ahli-Ahli Parlimen DAP (bagaimanapun, salah satu contoh adalah membabitkan Ahli Parlimen PKR Tebrau, Steven Choong Shiau Yoon) ini.

PEMOHON SANGAT RAMAI!

(1) Kenyataan Ahli Parlimen DAP Kepong, Lim Lip Eng, pada 19 Julai 2018: “Memandangkan masalah (kewarganegaraan) ini begitu ramai, serius dan rumit, saya hendak tanya sama ada kerajaan berhasrat untuk menubuhkan satu jawatankuasa khas, special task force, dengan izin, yang terdiri daripada Ahli-Ahli Parlimen daripada semua parti untuk menangani masalah ini?”

(2) Kenyataan Ahli Parlimen DAP Batu Kawan, Kasthuriraani a/p Patto, pada 4 April 2019: “Hari ini kita ada ramai foreign spouses yang ingin berkahwin dengan warganegara Malaysia untuk menjadi warganegara kita maka saya harap kita ada SOP, audit dan KIP yang lebih baik untuk kita menangani dengan izin, for us to manage the situation of foreign spouses.”

(3) Kenyataan Ahli Parlimen PKR Tebrau, Steven Choong Shiau Yoon, pada 18 Julai 2019: “Saya menjangkakan (permohonan kewarganegaraan di bawah Artikel 15A Perlembagaan Persekutuan) ini amat besar, angka ini kerana saya selalu menerima banyak permohonan melalui saya.”

LULUSKAN DENGAN CEPAT!

(1) Kenyataan Ahli Parlimen DAP Lanang, Alice Lau Kiong Yieng, pada 6 Disember 2018: “Saya berharap dengan peruntukan yang lebih banyak di JPN dapat mempercepatkan proses pengendalian kelulusan permohonan kewarganegaraan terutama permohonan dari Sarawak.”

(2) Kenyataan Ahli Parlimen DAP Beruas, Dato’ Ngeh Koo Ham, pada 25 Mac 2019: “Sebab itu dalam keadaan sedemikian (mereka dikatakan bukan warganegara Malaysia tetapi mereka pun tidak ada kewarganegaraan mana-mana negara yang lain), saya harap pihak kerajaan boleh menyelesaikan perkara ini dengan secepat mungkin.”

(3) Kenyataan Ahli Parlimen DAP Klang, Charles Anthony Santiago, pada 25 Mac 2019: “Oleh itu saya berharap pihak kerajaan mempercepatkan proses kelulusan kewarganegaraan kepada kanak-kanak tanpa warganegara dan warga emas yang berkelayakan.”

GUNAKAN BUDI BICARA!

(1) Kenyataan Ahli Parlimen DAP Beruas, Dato’ Ngeh Koo Ham, pada 6 Disember 2018: “Untuk pemberian kewarganegaraan ini, pihak Yang Berhormat Menteri ada budi bicara sama ada memberikan kewarganegaraan tersebut atau tidak... Ramai orang sekarang menderita kerana budi bicara Yang Berhormat Menteri itu tidak dilaksanakan dengan baik...”

(2) Kenyataan Ahli Parlimen DAP Beruas, Dato’ Ngeh Koo Ham, pada 18 Mac 2019: “Mengikut Perkara 15 Perlembagaan Persekutuan, seorang isteri rakyat Malaysia berhak didaftarkan sebagai warganegara Malaysia. Adakah kerajaan sudi melihat semula amalan sekarang di mana mereka diberikan pas lawatan tadi kata social pass ataupun pas residen atau permastautinan tahunan selama sekurang-kurangnya tiga tahun, kemudian baru boleh memohon untuk jadi kita kata permanent resident, kemudian baru boleh memohon untuk kewarganegaraan?”

(3) Kenyataan Ahli Parlimen DAP Beruas, Dato’ Ngeh Koo Ham, pada 26 Mac 2019: “Yang penting sekarang ialah di bawah Perlembagaan kita, dalam beberapa kategori, kerajaan mempunyai budi bicara. Perkara 14 by operation of law, ia secara automatik. Jadi kita sekarang nak tahu, apakah polisi kerajaan berkenaan dengan pemberian kewarganegaraan ini dalam keadaan-keadaan di mana kerajaan ada budi bicara untuk memberikan?”

Nota: Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan adalah berbunyi “Tertakluk kepada Perkara 18, Kerajaan Persekutuan boleh, dalam apa-apa hal keadaan khas yang difikirkannya patut, menyebabkan mana-mana orang yang di bawah umur dua puluh satu tahun didaftarkan sebagai warganegara.” - Kamarul Yusoff
.
https://www.facebook.com/kamarul.yusoff.7/posts/2590726697638039
Warganegara Segera Agenda Dap? Warganegara Segera Agenda Dap? Reviewed by admin on 6:46 AM Rating: 5

No comments

Random Posts

3/random/post-list